Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

„Jak łatwo zapomnieć o tym, że życie może runąć w każdej chwili, że fundamenty naszej codzienności zbudowane są z patyków."
— J. Żulczyk
Nikt nie będzie mi mówił, jak mam żyć, bo nikt za mnie nie umrze.
Reposted byblamecoco blamecoco
"...Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę musisz się poruszać naprzód.."
— A. Einstein
Wszyscy muszą być kimś, mi wystarcza być soba
Reposted byJakisproblem Jakisproblem
8995 6c0c
Reposted byangmosmesoutefityolo

February 22 2017

"Z miłości rodziców zostałaś zrodzona.
Krzykiem objawiłaś ziemskie swe przybycie.
Kruszynka maleńka - lalka z porcelany,
wniosła w dom rodzinny nowy sens i życie."

July 07 2015

...szeptem przeklinam bilans..to, że umiem zapamiętywać, nie zapominać...
— PiH
"Don't put your trust in walls, cause walls will only crush you when they fall" 

April 22 2015

0336 8d92 500

April 21 2015

4610 15f8
Reposted bybudasforgetprincessiwanttobeanastrophysicist

March 26 2015

"Dlaczego nie powiedziałaś o grożącym niebezpieczeństwie? Dlaczego mnie nie ostrzegłaś?  Kobiety wiedzą, przed czym się mieć na baczności, gdyż czytają powieści, zdradzające wszystkie sztuczki..."

— Thomas Hardy "Tessa d'Urberville"
Reposted fromMissBovary MissBovary viacytaty cytaty

March 23 2015

7977 5a31 500
7835 f3ca 500
Reposted byrugal rugal

March 19 2015

1557 7aef
Reposted byemi296 emi296
1502 ccf7 500
Reposted bydarzyktaw

March 17 2015

3939 3238 500

March 16 2015

5482 ff8c 500
5467 8962 500

March 05 2015

Na sam dźwięk Twojego głosu zmieniłabym zdanie..
— Nicholas Sparks, I wciąż ją kocham

February 23 2015

0453 dce0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl