Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2020

Czekam na wiosnę, rower, letnie burze, kawę mrożoną, świeże truskawki, słońce, gwiazdy, ciepły wiatr, krótkie spodenki, opaleniznę, rolki, zdjęcia, zachody słońca, dłuższe dni, wczesne wschody, długie spacery, lato, wakacje, wodę, morze, plażę.
— powrót zupy
Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— W. Szymborska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaperdido perdido
Sponsored post
9107 efb8
Reposted fromexoticflower exoticflower viaperdido perdido

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero viaperdido perdido
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— George Bernard Shaw
Reposted fromflorentyna florentyna viaperdido perdido
 I byłoby to wszystko śmieszne, gdyby nie było takie smutne.
— Olgierd Świerzewski – Zapach miasta po burzy
Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja viaperdido perdido

February 24 2017

„Jak łatwo zapomnieć o tym, że życie może runąć w każdej chwili, że fundamenty naszej codzienności zbudowane są z patyków."
— J. Żulczyk
Nikt nie będzie mi mówił, jak mam żyć, bo nikt za mnie nie umrze.
Reposted byblamecoco blamecoco
"...Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę musisz się poruszać naprzód.."
— A. Einstein
Wszyscy muszą być kimś, mi wystarcza być soba
Reposted byJakisproblem Jakisproblem
8995 6c0c
Reposted byangmosmesoutefityolo

February 22 2017

"Z miłości rodziców zostałaś zrodzona.
Krzykiem objawiłaś ziemskie swe przybycie.
Kruszynka maleńka - lalka z porcelany,
wniosła w dom rodzinny nowy sens i życie."

July 07 2015

...szeptem przeklinam bilans..to, że umiem zapamiętywać, nie zapominać...
— PiH
"Don't put your trust in walls, cause walls will only crush you when they fall" 

April 22 2015

0336 8d92 500

April 21 2015

4610 15f8
Reposted bybudasforgetprincessiwanttobeanastrophysicist

March 26 2015

"Dlaczego nie powiedziałaś o grożącym niebezpieczeństwie? Dlaczego mnie nie ostrzegłaś?  Kobiety wiedzą, przed czym się mieć na baczności, gdyż czytają powieści, zdradzające wszystkie sztuczki..."

— Thomas Hardy "Tessa d'Urberville"
Reposted fromMissBovary MissBovary viacytaty cytaty

March 23 2015

7977 5a31 500
7835 f3ca 500
Reposted byrugal rugal

March 19 2015

1557 7aef
Reposted byemi296 emi296
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...